Lampor och koldioxid

I vårt samhälle så finns det en mängd problem, en del större än andra, som ger en negativ inverkan på människor, djur eller natur. Ett sådant ämne är koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen genom användning av gammalmodig teknik. Jag är ingen klimatförnekare och anser att det är hutlöst att vi 2019 fortfarande använder fossila bränsle som vårt primära drivmedel eller att led lampor inte finns i världens alla hörn. Traditionella lampor släpper (till mångas förvåning) ut mycket koldioxid i atmosfären och därför är led lampan så fantastisk med tanke på att utsläppet reduceras till i princip noll.

Valtavalo rör har en livslängd som överträffar det mesta

Jag bidrar med det lilla jag kan genom att jag valt att byta ut alla lampor i mitt boende till led. Exempelvis så har satt upp nya lysrör i grovköket av märket Valtavalo som ska klara en livslängd på nästan tio år. Nu ser jag bättre än vad jag gjorde tidigare tack vare ett klarare ljus som inte irriterar ögonen lika mycket som de äldre rören som gav ett gult sken.

Bullpro ramp
Bullpro ramp

En ljusramp på båten satt som en smäck

Jag har inte nöjt mig med ett endast sätta upp några rör i taket utan även familjens båt har fått ny belysning. Efter att jag fört långa diskussioner med min fru så tog vi ett gemensamt beslut att montera på en ljusramp på båten som var dubbelradig och snygg med exklusivt utseende. Rampen är IP69K-klassad och uppfyller alla krav för användning i saltiga miljöer. Rampen heter Bullpro tillverkas av Oceanvision och är ett väl beprövat märke inom båtbelysning. Rampen var ganska billig och rekommenderas starkt till dig som har en liten eka som behöver få sig ett ansiktslyft.